top of page
​Όροι Χρήσης
Καλώς ήρθατε στο www.brattisign.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, για τη δική σας ενημέρωση.

Ο παρών δικτυακός τόπος www.brattisign.gr ανήκει στην εταιρία «ΜΠΡΑΤΗΣ ΕΠΕ», που εδρεύει στη διεύθυνση Βίκτωρος Ουγκώ 8, Βάρη Αττικής, με ΑΦΜ 095491107 και Δ.Ο.Υ Γλυφάδας.

Ο χρήστης των υπηρεσιών του site www.brattisign.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσιών, κατά την επίσκεψή του και  πριν από τη χρήση των  υπηρεσιών αυτών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση του παρόντος site www.brattisign.gr. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί την συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του site www.brattisign.gr.

Το site www.brattisign.gr οιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας, οι δε επισκέπτες/ χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/ επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Το περιεχόμενο του site www.brattisign.gr όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται σε αυτό χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και την λειτουργικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας ΜΠΡΑΤΗΣ ΕΠΕ. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες ή περιεχόμενο συμπεριληφθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

Όπου "χρήστης" εννοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ/ NEWSLETTER

Το site www.brattisign.gr  αποστέλλει βάσει δικού του προγραμματισμού ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες που έχουν δηλώσει ότι το επιθυμούν με την εγγραφή τους στο newsletter της εταιρείας και την αποδοχή των παρόντων όρων. Όλοι οι αποδέκτες του newsletter, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον οποίο υπάρχει σε κάθε newsletter.

 

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Όλο το περιεχόμενο του site www.brattisign.gr περιλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών, σημάτων και σημάτων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του site www.brattisign.gr και της «ΜΠΡΑΤΗΣ ΕΠΕ» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, το περιεχόμενο του  παρόντος δικτυακού τόπου δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site www.brattisign.gr. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, επισημαίνεται ότι η χρήση του περιεχομένου του site www.brattisign.gr γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Τα περιεχόμενα του www.brattisign.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Το site www.brattisign.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το site www.brattisign.gr. Το site www.brattisign.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται  την έλλειψη «ιών» ή άλλου επιζήμιου κώδικα, είτε πρόκειται για το Δικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο website ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στο site www.brattisign.gr διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της δικαιούχου εταιρίας «ΜΠΡΑΤΗΣ ΕΠΕ». Παρακαλείσθε, για την ενημέρωσή σας, να  διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου που αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο, σχετικά με την διαχείριση και διασφάλιση των Προσωπικών σας Δεδομένων που τυχόν μας γνωστοποιείτε, μέσω της επίσκεψή σας στον παρόντα δικτυακό τόπο.

COOKIES POLICY

Κάποια από τα δεδομένα σας μπορεί να συλλέγονται από τον Ιστότοπο αυτόματα με τη χρήση cookies, web beacons και άλλα μέσα τεχνολογιών. Η αυτοματοποιημένη συλλογή γίνεται για την εξατομίκευση της εμπειρίας χρήσης του Ιστοτόπου και την αποτίμηση των δραστηριοτήτων μας (ενδεικτικά του marketing αυτών, υπολογισμός δημοφιλέστερων άρθρων κλπ).

Με αυτοματοποιημένο τρόπο, συλλέγονται τα παρακάτω:

  • Διευθύνσεις ΙΡ. Μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφαλείας ή στατιστικούς της ανάλυσης των τάσεων του Ιστοτόπου.

  • Cookies.

 

Ο Iστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies.

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων)  και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

 

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (σύνδεση). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες /επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

Στον Iστότοπο και στις συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούνται μόνο «μόνιμα» cookies, μόνο cookies που αφορούν σε μία σύνδεση/συνεδρία ή και «μόνιμα» cookies και cookies που χρησιμοποιούνται σε μια σύνδεση/συνεδρία.

Η αναστολή χρήσης όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστοτόπων.

Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δε θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών.

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή του.

 

Ισχύς από 19/05/2023

bottom of page